Thursday, April 30, 2009

Roger Norheim Collections i Jan Thomas Parodi

Dette bildet er av Kristian Valen i episode nr 2 fra Fanthomas, en tegnefilm-parodi på Jan Thomas og Anne Kath Hærland. Det interessante er detaljen på bildet, smykket som Valen bærer. Det eksisterer i virkeligheten, og ble designet av Roger Norheim Collections, faktisk FØR den omtalte skyteepisoden i Valens leilighet. Smykket er én del av to kjeder som henger sammen, det ene med en patron og det andre med et kors. Sammenhengen mellom patronsmykket og skyteepisoden etterpå var litt av en tilfeldighet. Spooky!Bilde fra Fanthomas-film episode 2